dac san binh dinh

BÁNH TRÁNG

Bánh tráng gạo 20 cái/ràng

Giá bán: 40,000 ₫

Bánh tráng khoai lang 10 cái /ràng

Giá bán: 50,000 ₫

Bánh tráng mè trắng 10 cái /ràng

Giá bán: 30,000 ₫

Bánh tráng mè đen 10 cái /ràng

Giá bán: 30,000 ₫

Bánh tráng mì chà 20cái/ràng

Giá bán: 36,000 ₫

Bánh tráng mì dày 10cái/ràng

Giá bán: 40,000 ₫

Bánh tráng nước dừa 10 cái/ràng

Giá bán: 60,000 ₫

Đặc sản ba vua @Copyright 2013

Top Desktop version