dac san binh dinh

CHẢ CÁC LOẠI

Chả bò 1kg

Giá bán: 250,000 ₫

Chả bò 500g

Giá bán: 130,000 ₫

Chả cá mối chiên 1kg

Giá bán: 200,000 ₫

Chả cá mối hấp 1kg

Giá bán: 200,000 ₫

Chả cá thu 1kg

Giá bán: 230,000 ₫

Chả da bao 0.5kg

Giá bán: 80,000 ₫

Chả da bao 1kg

Giá bán: 155,000 ₫

Chả lụa 0.5kg

Giá bán: 80,000 ₫

Chả lụa 1kg

Giá bán: 155,000 ₫

Chả quế 1kg

Giá bán: 155,000 ₫

Chả quế 500g

Giá bán: 80,000 ₫

Chả thủ 1kg

Giá bán: 155,000 ₫

Đặc sản ba vua @Copyright 2013

Top Desktop version