dac san binh dinh

MẮM CÁC LOẠI

Mắm cá cơm 350g

Giá bán: 20,000 ₫

Mắm cá cơm 500g

Giá bán: 29,000 ₫

Mắm cá thu lát 500g

Giá bán: 59,000 ₫

Mắm cá thu xay 350g

Giá bán: 35,000 ₫

Mắm cá thu xay 500g

Giá bán: 55,000 ₫

Mắm ruột 350g

Giá bán: 25,000 ₫

Mắm ruột 500g

Giá bán: 32,000 ₫

Mắm ruốt 500g

Giá bán: 33,000 ₫

Đặc sản ba vua @Copyright 2013

Top Desktop version